top of page

Wij zelf noch onze Wereld zouden bestaan, als er geen wonderbaarlijke, Scheppende Krachten in het Universum aanwezig zouden zijn.

Alhoewel we alle Scheppingen slechts met ver- en bewondering kunnen aanschouwen, huist er ook in ons zelf een Scheppende Vonk en die heet ….. CREATIVITEIT.

Creativiteit is voor mij de van binnenuit opwellende Levensenergie die maakt dat wij prachtige boeken, gedichten, sculpturen, schilderijen, muziekcomposities, maar ook architectonische en anderszins kunstig vormgegeven voorwerpen kunnen creëren.

Het omvat echter ook de ‘gewone zaken van alledag’, zoals het bereiden van een heerlijk gerecht, het smeden van een vriendschap of

het oprichten van een vereniging ten bate van de gemeenschap.

Zonder dat we ons dat misschien realiseren, geven Creaties Kleur en een ZIEL aan onze samenleving.

Volgens mij heeft de Wereld nu, meer dan ooit, behoefte aan Creaties vanuit het HART, die de Energie in de Wereld positief zullen beïnvloeden. Dit was dan ook de belangrijkste drijfveer om SARTISFACTION vorm te geven.

bottom of page