top of page
Logo Vedic Art

Ik kan in eerste instantie moeilijk zeggen wat me de meeste voldoening van alle gemaakte creatiefamilies geeft, ieder op zijn manier hebben creaties een enorm voldoening gevend effect.

Maar... toch moet ik zeggen dat Vedic Art nog een paar verrassende dimensies aan het proces van creëren toevoegt, of beter gezegd, zichtbaar maakt. Naast de ervaren voldoening, heb ik ervaren dat Vedic Art een intuïtieve manier is om je eigen creativiteit te (her-)ontdekken en aan de hand van de 17 Vedisch principes krijg je niet alleen meer inzicht in het creatieproces maar ook extra inzicht in jezelf en de wereld waarin we leven. En wonderbaarlijk waren tal van synchroniciteiten die vooraf gingen aan het ontdekken van Vedic Art en zich ook daarna regelmatig voordeden en nog altijd voordoen, de beste indicator dat ik op de juiste weg was om het voor mij ideale creatiepad te volgen. Als onderdeel daarvan zijn ook nieuwe, prachtige, authentieke mensen resp. creatoren in mijn leven gekomen waarmee zich een unieke, universele vriendschap ontwikkeld heeft.

De werken die zich gaandeweg het ontdekken van het creatieproces voor je ontvouwen, komen voort uit je eigen creatieve bron en de eenmaal gerealiseerde werken raken je dan ook op zielsniveau. Vedic Art heeft me dusdanig 'gegrepen' dat, alhoewel ik me in eerste instantie enkel wilde verdiepen in deze schildermethode, ik Vedic Art bovendien heel graag als teacher uit wil dragen aan andere geïnteresseerden. Het mooie aan Vedic Art is dat geen enkele ervaring nodig is, hoe minder gecreëerd, des te onbevangener en vrijer je juist op zoek kunt gaan naar de creaties die zich intuïtief ontwikkelen. Naast het gecreëerde werk is het proces, de weg ernaar toe, ook zeer leerzaam; de 17 principes hebben immers hun weerslag op het doek alsook in het dagelijkse leven. Ik ben ervan overtuigd dat we met Vedic Art niet alleen versneld onze eigen creativiteit kunnen ontwikkelen, maar naar mijn mening tegelijkertijd het collectieve creatieve bewustzijn van onze maatschappij kunnen verhogen. En zeg nu zelf, wat is nu mooier dan je eigen creatie te maken en tegelijkertijd mee te helpen aan de creatie van een mooiere wereld...?!

bottom of page