top of page

LEVENSVISIE

Creëer een voldoening gevend leven 

We zijn op deze prachtige planeet geboren met een hoge sensitiviteit en een intuïtieve geest, hetgeen de essentiële eigenschappen zijn om te creëren. Maar met het voortschrijden van de tijd kunnen opvoeding, scholing, vrienden en carrière een sterke invloed hebben op de intensiteit en het bewust Zijn van onze creatieve vaardigheden. Intuïtieve en creatieve vaardigheden kunnen daardoor gaandeweg makkelijk worden overschaduwd door de focus op materiële zaken. Zonder er erg in te hebben, kan ons leven gaandeweg een aaneenrijging van allerlei verplichtingen worden, waarbij we steeds minder toekomen aan de voldoening- en levensplezier schenkende creatieve bezigheden. 

Maar om een werkelijk voldoening gevend en gebalanceerd leven te leiden, is het essentieel je creativiteit te herinneren, te onderhouden en te ontwikkelen. Hoe schraal zou ons cultureel erfgoed zijn zonder de creaties van schrijvers, dichters, schilders, beeldhouwers, componisten, zangers, entertainers en andere creatoren. Zonder ons dat  te realiseren, voegen deze creatoren geluk, levensplezier, inspiratie en Licht toe aan ons leven. Probeer te voelen of het evenwicht tussen 'Hebben' en 'Zijn' voor jou nog wel in balans is en overweeg eventueel een aanpassing. Probeer je te herinneren welke hobbies en activiteiten je in je jeugd plezier en voldoening gaven. En wanneer en waar je was toen je de tijdloosheid van deze gelukzalige levensmomenten ervoer.... 

Met het overzicht van mijn creaties hoop ik je te inspireren je eigen creativiteit te onderzoeken en je open te stellen om je eigen creaties te gaan maken. Kijk wat resoneert, herinner je je eigen dierbare creaties en creatieve vaardigheden die je plezier gaven. En haal je een levensverrijking voor de geest waar creatieve activiteiten je weer vervullen van voldoening en anderen ook inspireren onderdeel te zijn van het Creatieve Herontwaken van onze Wereld...  

Strand Buurplaats Nerja_edited.jpg
bottom of page